Ett liv

 

Armbandet hedrar vår allas #1 Stefan Liv men
påminner oss också om hur Stefan med lojalitet,
ödmjukhet och ömsesidig respekt valde att möta varje människa.

Ett liv symboliserar värderingar som borde vara självklara
men som allt för ofta glöms bort.

Hur vill du bli bemött?
Tänk efter.
Det handlar alltid om ett liv.