Ett liv

- till förmån för Stefan Livs minnesfond.